Mgr. Lucie Holubová

Vítáme Vás na stránkách notářské kanceláře Mgr. Lucie Holubové, notářky se sídlem v Olomouci. Mgr. Lucie Holubová byla do funkce notářky v obvodu Okresního soudu v Olomouci jmenována v roce 2014 a převzala notářský úřad po JUDr. Vlastě Hrnčířové. Jmenování do funkce notářky předcházela její 8-letá praxe v notářství a absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Notářská kancelář Mgr. Lucie Holubové poskytuje komplexní právní služby v rozsahu notářského řádu - více v sekci "Služby".
Rádi bychom se vám věnovali v maximální možné míře, z tohoto důvodu vám doporučujeme, abyste se předem telefonicky nebo e-mailem objednali.

Rodina a majetek

darovací smlouvy, kupní smlouvy (včetně notářské úschovy peněz a listin), směnné smlouvy, dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví, smlouvy o manželském majetkovém režimu (včetně předmanželských smluv), smlouvy o zřízení služebností

Dědické právo

závěti, dědické smlouvy, dovětky, prohlášení o vydědění, zřeknutí se dědického práva, povolání správce pozůstalosti

Právnické osoby

zakládání obchodních společností, družstev, společenství vlastníků jednotek a jiných forem právnických osob a jejich změny, přeměny a likvidace - včetně přímých zápisů do veřejných rejstříků

Ověřování a výpisy z rejstříků

ověřování shody opisu nebo kopie s listinou, ověřování pravosti podpisu, autorizovaná konverze dokumentů,
výpisy z veřejných rejstříků a seznamů

Další činnost notáře

sepisování dohod se svolením k vykonatelnosti, zástavních smluv, svěřenská správa majetku, provádění identifikace osob podle zvláštního zákona, a další činnost notáře v rozsahu notářského řádu

Ceník

Odměna notáře za jeho služby a za projednání pozůstalosti je stanovena vyhláškou č. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a
Notářské komory České republiky (notářský tarif) v platném znění. Odměna je stanovená jako pevná částka a nebo se vypočítává procentem z hodnoty předmětu úkonu. V případě Vašeho zájmu Vám výši odměny notáře vypočteme v závislosti na rozsahu požadovaných služeb.

žlutá budova před hlavním vstupem do Šantovky z ulice 17. listopadu/tř. Svobody (vstup do Šantovky vchodem kolem lékárny Dr. Max)

Kontakt

Polská 1174/3a, 779 00 Olomouc

Telefon: 585 411 679

Mobil: 727 953 508

Pondělí - Čtvrtek: 8:00-16:00 Pátek 8:00-14:00

Číslo účtu: 2110441754/2700

IČO: 03183718 DIČ: CZ8154125243

IDDS: ryfkf8j

Mgr. Lucie Holubová

notářka
E-mail: holubova@nkholubova.cz

Mgr. Soňa Daňková

notářská kandidátka
E-mail: dankova@nkholubova.cz

Dagmar Chorá

notářská tajemnice
E-mail: kancelar@nkholubova.cz

Hana Dudíková

notářská tajemnice
E-mail: dudikova@nkholubova.cz

Dokumenty

Žádost o dodatečné projednání pozůstalosti

Ke stažení zde

Údaje potřebné pro založení s.r.o

Ke stažení zde

Plná moc pro řízení o pozůstalosti

Ke stažení zde

Kontaktní formulář

© Copyright 2021 NOTSERVIS, a.s - Všechna práva vyhrazena